Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381
Kto - Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa

Polskie Forum Bezpieczeństwa

Wiedza, Niezależność

Zarząd

Krzysztof Kubiak

prezes fundacji

Urodzony w 1967, absolwent Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat obronił w Akademii Marynarki Wojennej w 1998, procedurę habilitacyjną przeszedł w Akademii Obrony Narodowej w 2003. Przez dwie dekady związany był z wyższym szkolnictwem wojskowym, obecnie prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną koncentrującą się na problematyce bezpieczeństwa i współczesnych konfliktów zbrojnych.

Krzysztof Pytlarz

wiceprezes fundacji

Absolwent z 1980 Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Wydziału Mechanicznego, Instytutu Techniki Wytwarzania, Zakładu Technologii Specjalnych. Uzyskana specjalizacja: obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn. Przez 20 lat związany zawodowo z przemysłem w zakresie kompleksowej przeróbki drewna i produkcji specjalnej na potrzeby wojska. Przez kolejne lata pracował na stanowiskach menedżerskich w EXBUD SA. Od 2004 prowadzi własne przedsiębiorstwo zajmujące się głównie szeroko rozumianym doradztwem w biznesie.

Eksperci

Igor Bozinovski

.

Miłosz Dorsz

.

Tomasz Hypki

.

Wojciech Janik

.

Wojciech Koźmic

.

Krzysztof Kubiak, Krzysztof Pytlarz

.

Barbara Kutrowska

.

Marcin Lasoń

.

Małgorzata Lizut

.

Krzysztof Pytlarz, Michał Likowski

a

Piotr Mickiewicz

.

Marcin Mikiel

.

Łukasz Nadolski

.

Tomasz Nowak

.

Michał Paluch

.

Ciro Paoletti (Italy)

.

Małgorzata Pietras-Szewczyk

.

Santiago Rivas

.

Mirosław Wawrzyński

.

Polskie Forum Bezpieczeństwa - www.fpfb.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2014 Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa