Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381
Główna - Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa

Polskie Forum Bezpieczeństwa

Wiedza, Niezależność

Krzysztof Kubiak, prezes fundacji

Polska, państwo i naród potwornie doświadczone przez dwie wojny światowe, które przetoczyły się przez jej terytorium, państwo, które poniosło gigantyczne straty demograficzne i materialne, musi dążyć za wszelką cenę do tego, by ponownie nie stać się polem bitwy, czy to obronnej, toczonej dla zachowania integralności i niepodległości, czy też starcia potęg zewnętrznych.

Krzysztof Kubiak, prezes fundacji

Potencjału odstraszania nie można sprowadzić do kwestii militarnych. Niezwykle ważnym elementem jest zdolność do realizacji przez państwo podstawowych funkcji w sytuacji eskalacji zagrożenia oraz konfliktu. [...] Bez stabilnego zaplecza najskuteczniejsze nawet instrumentarium militarne może okazać się znacznie mniej skuteczne niż wynikałoby z prostych szacunków technicznych.

Krzysztof Kubiak, prezes fundacji

Włączenie okrętów podwodnych w system odstraszania, podobnie jak sama jego budowa, jest przedsięwzięciem niezwykle złożonym i ambitnym, wymagającym [...] intelektualnej i politycznej odwagi. Okręty podwodne pozbawione możliwości z zakresu odstraszania mogą się okazać w nadchodzących dekadach przydatne w stopniu niewspółmiernym do nakładów poniesionych na ich pozyskanie.

Krzysztof Pytlarz, wiceprezes fundacji

Nowoczesny, narodowy przemysł obronny współpracujący z naszymi sojusznikami, daje gwarancję zachowania suwerenności i dalszego rozwoju gospodarczego Polski.

Krzysztof Pytlarz, wiceprezes fundacji

Połączenie w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej kilkunastu spółek obronnych, tworzy silny i nowoczesny podmiot, który stanie się istotnym partnerem biznesowym w procesie modernizacji polskiej armii. Będzie on mógł skutecznie współpracować i konkurować z podobnymi koncernami na świecie. Na ich wzór winien stać się również liderem transferu nowoczesnych technologii, także w branżach cywilnych.