Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381
Elementy medycyny taktycznej w programach szkolenia ratowników medycznych - Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa

Polskie Forum Bezpieczeństwa

Wiedza, Niezależność

18 grudnia 2016

Elementy medycyny taktycznej w programach szkolenia ratowników medycznych

Ewolucja współczesnych konfliktów zbrojnych stawia przed instytucjami odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne szczególne wyzwania. W obecnej epoce spada prawdopodobieństwo konwencjonalnych działań wojennych, zwiększa się natomiast ryzyko ataku przy wykorzystaniu technik wojny hybrydowej oraz zagrożenie związane z rozwojem terroryzmu. Wspomniane zjawiska niosą różnorakie i paradoksalne następstwa. Możemy założyć, że obywatele i służby ratownicze w czasie pokoju coraz częściej stykać się będą z problemami typowymi dla sytuacji pola walki. Równocześnie na powrót aktualne stają się zapomniane już zagrożenia z czasów zimnej wojny (atak chemiczny, skażenie radioaktywne). 

PEŁNA WERSJA TEKSTU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE KODOWANEJ FUNDACJI POLSKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA