Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381
Polityczno-gospodarcze przyczyny kreowania incydentów przygranicznych przez Rosję na akwenach Morza Północnego i Bałtyckiego - Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa

Polskie Forum Bezpieczeństwa

Wiedza, Niezależność

18 grudnia 2016

Polityczno-gospodarcze przyczyny kreowania incydentów przygranicznych przez Rosję na akwenach Morza Północnego i Bałtyckiego

Incydenty przygraniczne z udziałem statków powietrznych i – w mniejszym stopniu – okrętów stały się wręcz stałym elementem oddziaływania politycznego Federacji Rosyjskiej. Poza 3-4 przypadkami można je zakwalifikować jako działania o charakterze prowokacyjnym, ale nie naruszające zapisów Prawa Morza ani zwyczaju sankcjonującego pokojowe wykorzystanie morza i przestrzeni powietrznej przez siły zbrojne. Zasadnym jest jednak poznanie powodów, dla których Rosja decyduje się na eskalację napięcia politycznego na wybranych akwenach morskich.

PEŁNA WERSJA TEKSTU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE KODOWANEJ FUNDACJI POLSKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA