Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381
Import gazu skroplonego w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski - Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa

Polskie Forum Bezpieczeństwa

Wiedza, Niezależność

22 lutego 2016

Import gazu skroplonego w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski

Import LNG drogą morską wydaje się być obecnie jedynym realnym sposobem zmniejszenia zależności Polski od dostaw gazu z dotychczasowego kierunku dominującego. Budowa gazoportu (Terminalu LNG) w Świnoujściu wraz ze zwiększeniem wydobycia ze złóż krajowych, rozbudową potencjału magazynowego oraz racjonalizacją spożycia (element bardzo często pomijany) powinno w znaczącym stopniu podnieść poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju. Świnoujski gazoport to jednocześnie jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w kraju. Zauważyć należy, że problematyka światowego rynku LNG, obrotu tym surowcem, zagadnienia związane z łańcuchem dostaw, transportem, rozładunkiem są znane w zasadzie jedynie wąskiemu gronu specjalistów. Biorąc pod uwagę fakt znaczenia planowanej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego państwa sytuację taką uznać należy za wysoce niepożądaną. W niniejszej publikacji przedstawiono zatem podstawowe informacje o regułach i prawach rządzących rynkiem LNG, omówiono elementy łańcucha dostaw, poczynając od złóż, instalacji skraplających, poprzez statki przeznaczone do transportu gazu, a na portach (terminalach) rozładunkowych kończąc. W sposób odrębny potraktowano zagadnienia związane z ochroną systemy transportu gazu, omawiając zarówno nowe zadania służb i formacji państwowych generowane przez jego budowę, jak i obowiązki spoczywające na podmiotach zawiadujących. 

 

PEŁNA WERSJA TEKSTU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE KODOWANEJ FUNDACJI POLSKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA