Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381
Misja - Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa

Polskie Forum Bezpieczeństwa

Wiedza, Niezależność

PFB

Polskie Forum Bezpieczeństwa to pierwszy w Polsce, funkcjonujący w formule zapewniającej pełną niezależność, pozarządowy ośrodek studyjny koncentrujący swoją działalność na szeroko pojmowanej problematyce bezpieczeństwa. Otwarty na różne środowiska generujące oryginalne przemyślenia i wspierający wysiłki analityczne oparte na twardych faktach i podstawach merytorycznych.

Misja Polskiego Forum Bezpieczeństwa to wsparcie analityczno-prognostyczne instytucji, agend, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski i Polaków oraz przedsiębiorstw produkujących sprzęt i wyposażenie dedykowane temu obszarowi. Naszym zamiarem jest ponadto budowanie przestrzeni wymiany myśli, koncepcji, idei, a także inspirowanie i animowanie dyskusji dotyczącej problematyki, wokół której koncentruje się nasza działalność.

Podstawowe formy działalności Polskiego Forum Bezpieczeństwa to:

  • sporządzanie analiz, prognoz, omówień i raportów poświęconych problematyce bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, a także zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem przemysłu obronnego i innych powiązanych z nim branż,
  • publikowanie opracowań tematycznych poświęconych zagadnieniom związanym z zasadniczym obszarem zainteresowania fundacji,
  • organizowanie dedykowanych konferencji i seminariów eksperckich, a także otwartych dyskusji poświęconych problematyce bezpieczeństwa,
  • organizowanie szkoleń i innych przedsięwzięć doskonalących powiązanych z głównym obszarem działalności fundacji,
  • prowadzenie działalności stypendialnej ukierunkowanej na promocję problematyki bezpieczeństwa.
Polskie Forum Bezpieczeństwa - www.fpfb.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2014 Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa