Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381
Publikacje - Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa

Polskie Forum Bezpieczeństwa

Wiedza, Niezależność

Analizy

Budżet Inspektoratu Wsparcia

07 marca 2018 / Krzysztof Pytlarz, Michał Likowski

W ub.r. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IW) dysponował budżetem w wysokości 4,3 mld zł, nieco mniejszym niż rok wcześniej. czytaj więcej

Cyber Military Component – wydzieloną strukturą przeciwdziałania w obszarze MILCERT

04 stycznia 2018 / Miłosz Dorsz

. czytaj więcej

MSPO 2017

31 sierpnia 2017 / Krzysztof Kubiak, Krzysztof Pytlarz

. czytaj więcej

Bezpilotowe statki powietrzne (BSP) - kryterium złożoności technologii w nowotworzonych strukturach Digital Command

21 marca 2017 / Miłosz Dorsz

. czytaj więcej

Konferencja Biznes z Wojskiem to pewne pieniądze. Miliardy Inspektoratu Wsparcia

31 stycznia 2017 / Krzysztof Pytlarz, Michał Likowski

. czytaj więcej

Italy – contemporary challenges for national security

18 grudnia 2016 / Ciro Paoletti (Italy)

. czytaj więcej

Nierówności społeczne jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa w XXI wieku

18 grudnia 2016 / Mirosław Wawrzyński

. czytaj więcej

O potrzebie konsolidacji sił morskich Polski

18 grudnia 2016 / Marcin Mikiel

. czytaj więcej

Wzmocnienie wschodniej flanki NATO budzi opór Berlina

18 grudnia 2016 / Tomasz Nowak

. czytaj więcej

Płonące czołgi – zwalczanie broni pancernej w czasie konfliktu syryjskiego 2011-2016

18 grudnia 2016 / Łukasz Nadolski

. czytaj więcej

Elementy medycyny taktycznej w programach szkolenia ratowników medycznych

18 grudnia 2016 / Małgorzata Lizut

. czytaj więcej

Polskie Siły Specjalne - stan obecny i perspektywy rozwoju

18 grudnia 2016 / Marcin Lasoń

. czytaj więcej

(Nie)nowa edukacja dla bezpieczeństwa

18 grudnia 2016 / Barbara Kutrowska

. czytaj więcej

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2016

18 grudnia 2016 / Krzysztof Kubiak, Krzysztof Pytlarz

. czytaj więcej

Próba zamachu stanu w Turcji i represje władz

18 grudnia 2016 / Krzysztof Kubiak

. czytaj więcej

Polityczno-gospodarcze przyczyny kreowania incydentów przygranicznych przez Rosję na akwenach Morza Północnego i Bałtyckiego

18 grudnia 2016 / Piotr Mickiewicz

. czytaj więcej

System hawala: „Western Union” współczesnego terrorysty

18 grudnia 2016 / Wojciech Janik

. czytaj więcej

Terror bombowy on-line? Koncepcja systemu zwiększenia wykrywalności par materiałów wybuchowych i niebezpiecznych w obiektach usługowo-handlowych.

23 marca 2016 / Miłosz Dorsz

. czytaj więcej

Import gazu skroplonego w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski

22 lutego 2016 / Krzysztof Kubiak

, czytaj więcej

Plany zakupowe Inspektoratu Wsparcia

20 grudnia 2015 / Krzysztof Pytlarz, Michał Likowski

. czytaj więcej

Czy Europa stanie się Dar al-islam*? Aspekt polskiej polityki migracyjnej wobec migrantów w ramach UE

10 września 2015 / Miłosz Dorsz

Expert ds. bezpieczeństwa & IT „Ludzie bawią się w odgrywanie tragedii, ponieważ nie wierzą w tę realną, która rozgrywa się tuż obok nich w cywilizowanym świecie” (José Ortega y Grasset) czytaj więcej

Nordyckie roz(brojenia)

19 kwietnia 2015 / Krzysztof Kubiak

. czytaj więcej

Paryski hadis* – fatwa** importowanego terroru?

19 kwietnia 2015 / Miłosz Dorsz

. czytaj więcej

„Greafenowy Power Pack – fizjolityczny* aspekt zastosowań mobilnych”

19 kwietnia 2015 / Miłosz Dorsz

. czytaj więcej

Is Argentina going to buy Chinese fighters?

23 lutego 2015 / Santiago Rivas

. czytaj więcej

O potrzebie odrobienia ukraińskich lekcji

03 lutego 2015 / Krzysztof Kubiak

. czytaj więcej

Złe pytania, złe odpowiedzi. Kilka uwag o reperkusjach styczniowych zamachów terrorystycznych w Paryżu

28 stycznia 2015 / Krzysztof Kubiak

. czytaj więcej

Bataliony KTO Rosomak w klasycznym konflikcie zbrojnym –przyczynek do dyskusji

28 stycznia 2015 / Tomasz Szulc

. czytaj więcej

A small force with a big task - the Paraguayan Air Force

26 stycznia 2015 / Santiago Rivas

. czytaj więcej

Ukraińskie lekcje

26 stycznia 2015 / Tomasz Szulc

z czytaj więcej

Państwo Islamskie: architekt terroru czy siewca terroryzmu, a może zwiastun zderzenia cywilizacji

26 stycznia 2015 / Jerzy Dereń

z czytaj więcej

Cyfrowy Armagedon (??) albo pięć zasad NET-survivalu

07 grudnia 2014 / Miłosz Dorsz

. czytaj więcej

23 miliardy złotych dla Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

07 grudnia 2014 / Krzysztof Pytlarz, Michał Likowski

. czytaj więcej

Nowa ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym - ocena środowiska

20 października 2014 / Małgorzata Lizut

a czytaj więcej

APM ® outsourcing IT aktywacją nowych reguł bezpieczeństwa

17 października 2014 / Miłosz Dorsz

a czytaj więcej

Doroczny MSPO

01 września 2014 / Tomasz Hypki

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach to największa impreza targowo-wystawiennicza branży zbrojeniowej w Europie środkowo-wschodniej. W 1993, gdy Salon odbył się po raz pierwszy, czytaj więcej

Aktualny stan sił zbrojnych Serbii

01 września 2014 / Igor Bozinovski

Po ogłoszeniu niepodległości 5 czerwca 2006 Republika Serbii rozpoczęła proces głębokich reform w obrębie sektora obronnego, ukierunkowanych na przekształcenie sił zbrojnych w nowoczesną i efektywną... czytaj więcej

Ratownictwo medyczne w systemie bezpieczeństwa państwa

26 sierpnia 2014 / Małgorzata Lizut

Sprawnie funkcjonujący system ratownictwa jest istotnym elementem nowoczesnego państwa. Pod koniec lat 1990. podjęto prace zmierzające do zreformowania organizacji polskiej służby zdrowia... czytaj więcej

Zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego Polski i Polaków

23 sierpnia 2014 / Małgorzata Pietras-Szewczyk

W okresie napiętej, bieżącej sytuacji politycznej rozważania na temat bezpieczeństwa skupiały się na jego militarnych aspektach, ignorując inne możliwe zagrożenia. Analizując obecne zagrożenia bezpieczeństwa... czytaj więcej

Bezpieczeństwo energetyczne - podejście inżynierskie

19 sierpnia 2014 / Małgorzata Pietras-Szewczyk

Bezpieczeństwo energetyczne to stan braku zagrożenia przerwaniem dostaw paliw i energii. Stan ten zapewnia dywersyfikacja źródeł energii, zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie... czytaj więcej

Fenomen Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu (ISIS)

19 sierpnia 2014 / Jerzy Dereń

ISIS jest produktem wojny w Iraku. Zasadniczo jest to zmutowana wersja al-Kaidy, czyli grup islamistycznych, które urosły w siłę po amerykańskiej inwazji... czytaj więcej

Incydenty zbrojne pomiędzy Izraelem a reżimem Assada i Hezbollahem w czasie syryjskiej wojny domowej

17 sierpnia 2014 / Łukasz Nadolski

Wojna domowa w Syrii jest obecnie jednym z kluczowych wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Znaczenie tego kraju dla regionu, a także położenie geostrategiczne sprawia, że toczące się tam działania zbrojne... czytaj więcej

What submarines for Poland

15 sierpnia 2014 / Krzysztof Kubiak

The programme of technological modernisation of the Polish Navy includes plans of acquisition of three submarines by the middle of the next decade. The value of the entire project... czytaj więcej

The Ukrainian battlefield

10 sierpnia 2014 / Tomasz Szulc

The war in Ukraine, called the anti-terrorist operation by Kiev, has lasted five months already. The separatist forces, estimated at 10-15 thousand people, mostly local volunteers... czytaj więcej

(Nie) Zdolność grup młodzieżowych do samoorganizacji

09 sierpnia 2014 / Michał Paluch

Do wroga strzelaliśmy diamentami – takie słowa padły na gruzach Warszawy z ust ocalałego mieszkańca. Miał na myśli młodą, polską inteligencję zrzeszoną w strukturach Szarych Szeregów i innych organizacji... czytaj więcej

Programy modernizacyjne Sił Zbrojnych Republiki Argentyny

06 sierpnia 2014 / Santiago Rivas

Sytuacja argentyńskich sił zbrojnych jest wyjątkowo złożona. Argentyna to jeden z największych krajów świata, posiadający olbrzymie złoża surowców naturalnych... czytaj więcej

Polski potencjał odstraszania

02 sierpnia 2014 / Krzysztof Kubiak

Ostatnie miesiące ponownie wprowadziły do dyskursu publicznego pojęcia i terminy, które wiele środowisk postrzegać chciało już tylko jako cienie ponurej przeszłości. Ponownie aktualność zyskały problemy... czytaj więcej

Raporty

O nas

Polskie Forum Bezpieczeństwa - www.fpfb.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2014 Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa