Polskie Forum Bezpieczeństwa

Wiedza, Niezależność

Partnerzy

MSPO

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to jedna z najważniejszych europejskich imprez targowych w branży wojskowej. Targi organizowane są od 1993 corocznie w Kielcach. Impreza to okazja do spotkań wojskowych specjalistów, wystawców polskich i zagranicznych, instytucji związanych z obronnością kraju. Na poligonie pokazowym przylegającym do terenu targów odbywają się pokazy dynamiczne sprzętu wojskowego oraz prezentacje sprzętu wystawców.