Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381
Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa

Polskie Forum Bezpieczeństwa

Wiedza, Niezależność

Stypendium

W trosce o najwyższą jakość przygotowania nowych kadr dla sektora bezpieczeństwa państwa Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa podjęła decyzję o przyznaniu stypendium studentowi przejawiającemu ponadprzeciętne zainteresowanie tą problematyką i zaangażowanie w jej zgłębianiu. Zasady ubiegania się o stypendium określa Regulamin (w załączeniu). Pierwsze stypendium zostanie przyznane na okres od marca do września 2015 włącznie. Wniosek z dokumentami uzupełniającymi  należy nadsyłać na adres stypendium@fpfb.pl lub na adres Fundacji.

Załączniki:
pfb_stypendium_wniosek.doc
pfb_stypendium_regulamin.doc