Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381
Nierówności społeczne jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa w XXI wieku - Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa

Polskie Forum Bezpieczeństwa

Wiedza, Niezależność

18 grudnia 2016

Nierówności społeczne jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa w XXI wieku

Jedną ze słabo uświadamianych kwestii, mających wielki wpływ na stabilność i bezpieczeństwo kraju, jest odrodzenie się w XXI wieku olbrzymich nierówności w społeczeństwach rozwiniętych. Zjawisko można opisać jako przepaść władzy, majątku, dochodu elitą (1-2%), która dzięki prawom i przywilejom zawłaszcza prawie całe wypracowywane bogactwo, a wykluczoną, podległą i ciężko wyzyskiwaną olbrzymią większością żyjącą dzięki nędznym ochłapom spadłym z pańskiego stołu. Jest to wynik  nieokiełznanych działań gospodarki neoliberalnej i globalizacji. Tendencja ta rozwija się błyskawicznie dzięki nowoczesnym technologiom informatycznym zyskując nową, bardzo destrukcyjną dla spraw publicznych moc, generując dysproporcje kulturowe, cywilizacyjne, ekonomiczne i społeczne, których pochodną są poważne turbulencje socjalne. Te ostatnie mogą prowadzić bezpośrednio do gwałtownych buntów, strajków, a nawet krwawych rewolt i wojen. 

 

PEŁNA WERSJA TEKSTU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE KODOWANEJ FUNDACJI POLSKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA