Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381
System hawala: „Western Union” współczesnego terrorysty - Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa

Polskie Forum Bezpieczeństwa

Wiedza, Niezależność

18 grudnia 2016

System hawala: „Western Union” współczesnego terrorysty

Opisując zjawisko terroryzmu większość autorów skupia się przede wszystkim na finalnym jego etapie, a więc na zamachu. Wydaje się, że takie nastawienie jest słuszne, ale czy na pewno? Zamach jest przecież finalnym produktem terrorystów. Żeby mogło do niego dojść trzeba odpowiedniego przygotowania logistycznego, w tym zbudowania odpowiedniego zaplecza finansowego. Źródeł finansowania ugrupowań terrorystycznych może być wiele. Wymienić należy więc środki przekazywane przez państwa (state sponsored terrorism), datki od osób wspierających, instytucji i organizacji pozarządowych, środki pozyskiwane z działalności kryminalnej, takiej jak: handel żywym towarem, prostytucja, sprzedaż organów, handel bronią i materiałami wybuchowymi oraz sprzedaż narkotyków.

 

PEŁNA WERSJA TEKSTU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE KODOWANEJ FUNDACJI POLSKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA