Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381
Plany zakupowe Inspektoratu Wsparcia - Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa

Polskie Forum Bezpieczeństwa

Wiedza, Niezależność

20 grudnia 2015

Plany zakupowe Inspektoratu Wsparcia

Polskie wojsko posiada 2,2 mln sztuk uzbrojenia i wyposażenia, prawie 2,5 tys. typów. O złożoności problemu może świadczyć fakt, że posiadamy np. 3 typy czołgów, tyle samo typów opancerzonych transporterów piechoty i wozów rozpoznawczych, 14 różnych wozów dowodzenia, 10 typów środków artyleryjskich, 11 systemów przeciwlotniczych, 6 śmigłowców, a nawet 5 typów różnych karabinów maszynowych. Za ich utrzymanie odpowiada IWSZ, podległe mu 4 Regionalne Bazy Logistyczne oraz 43 Wojskowe Oddziały Gospodarcze. Sprzęt musi być serwisowany, naprawiany i unowocześniany. Konieczne są też dostawy części zamiennych czy paliw. Tworzy to duży rynek zbytu, mniejszy niż zakupy nowych systemów, jednak bardziej stabilny i przewidywalny. Poświęconą temu zagadnieniu kielecką konferencję otworzył Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, gen. broni Edward Gruszka, który zarekomendował wojsko jako instytucję otwartą na pełną współpracę z szeroko pojętym przemysłem zbrojeniowym. Poinformował, że IWSZ tylko w 2016 planuje wydać ok. 3,35 mld zł, a do końca 2022 – ponad 22,9 mld zł. Zapewnił przy tym, że serwisowanie, remonty i zakupy części zamiennych mogą liczyć na stabilne finansowanie. Najwięcej środków Inspektoratu, ponad 30% całego preliminarza, wyda Służba Techniki Lotniczej. Na obsługę, serwisowanie i modernizację samolotów oraz śmigłowców ma zostać przeznaczone nieco ponad 7 mld zł. Kolejne miejsca zajmują: zakup paliw i smarów – 3,4 mld, obsługa sprzętu pancernego i zmechanizowanego (prawie 3,2 mld), artylerii, broni przeciwlotniczej, strzeleckiej oraz optoelektroniki (niemal 2,2 mld), zakup produktów mundurowych (2,2 mld), obsługa systemów morskich (ponad 1,3 mld), sprzętu łączności i dowodzenia (prawie 1,3 mld). Najmniejsze środki przeznaczono na zakup żywności (nieco ponad 1 mld zł), badania z zakresie utrzymania sprzętu bojowego (723 mln) oraz na obsługę sprzętu inżynieryjnego (448 mln zł). Biorąc pod uwagę rozdział środków pomiędzy służby techniczne – związane z utrzymaniem sprawności sprzętu bojowego – i zabezpieczenie materiałowe, w latach 2016-2022 planuje się na te pierwsze przeznaczyć łącznie 15,477 mld zł, zaś na umundurowanie, żywność, paliwa, smary oraz badania nad środkami bojowymi niemal równo 7,4 mld zł. Gen. broni Edward Gruszka powiedział, że w ostatnich latach dał się zauważyć istotny wzrost zainteresowania  przedsiębiorców przetargami organizowanymi przez jednostki podległe IWSZ. Podkreślił przy tym poprawę jakości składanych ofert pod względem formalnym oraz większą konkurencyjność na rynku wpływającą na cenę, jakość dostaw i usług, co jest korzystne dla obu stron – zamawiającego i dostawcy. Generał powiedział, że zwiększenie kwot na obsługę sprzętu, doprowadziło w ostatnich latach do zdecydowanego zwiększenia sprawności i dostępności sprzętu wojskowego, a także do optymalizacji kosztów przy jednoczesnej poprawie jakości towarów i usług.

UWAGA: PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU ZNAJDUJE SIĘ NA KODOWANEJ STRONIE FUNDACJI POLSKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA